เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเวิร์ลวิวอินเตอร์เนชั่นแนลฟาวเดชั่น
Worldview International Foundation (WIF)

ก่อตั้งและดำเนินงานมากว่า 43 ปี กับโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 26 ประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกใช้กลไกธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก สาเหตุทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ได้การรับรองคุณภาพคาร์บอนเครดิตในระดับ AAA ในปี พ.ศ. 2565 จากองค์กรจัดอันดับ BeZero นับเป็นโครงการแรกของการดำเนินงานด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2566 อยู่ในช่วงเร่งรัดและขยายผลโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนขนาดใหญ่เพื่อคาร์บอนเครดิตรวม 10 พื้นที่ (อยู่ในบัญชีรับรองขององค์กร VERRA แล้ว จำนวน 5 โครงการ)

เป้าหมายดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2565-66 จะปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ทั้งหมดให้ได้ทั้งสิ้น 100 ล้านต้น

โดยความร่วมมือกับชุมชนชายฝั่งและคณะผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระยะเวลารวม 25 ปี จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 50 ล้านตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคิดเทียบเป็นปริมาณแล้ว จะมากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศนอร์เวตลอดทั้งปี

WIF ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนแสามารถชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มีคุณภาพสูง จุดแข็งและความถนัดของ WIF คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายของเราคือการปลูกป่าชายเลนจนครบ 100 ล้านต้นภายในปี พ.ศ. 2566

เรายินดีเผยแพร่และสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการจากการคิดค้นทดลองและปฎิบัติวิธีปลูกป่าชายเลนที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด มีสถิติอัตราปลูกรอดได้ถึง 96 เปอร์เซนต์ นอกจากนั้นเรายังมีประสบการณ์จากการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ํารูปแบบต่างๆ อาทิพื้นที่ทุ่งหญ้าน้ำขัง และพื้นที่หาดโคลนและเลนงอกเป็นต้น

ติดต่อเรา และให้คำแนะนำ