ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน

Dr. San Tha Tun, Ph.D.

อดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยปาเต็ง พร้อมผลงานวิจัยด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนในหลายมหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับผิดชอบโครงการธนาคารกล้าพันธุ์ไม้ป่าชายเลยของ WIF.
E-mail: santhatun@worldview.foundation

Win Maung

ผู้อำนวยการภาคสนาม หัวหน้าทีมปลูกป่าชายเลนของ WIFs ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการป่าไม้สหภาพพม่า เป็นผู้คิดค้นรูปแบบและวิธีการปลูกป่าในสภาพพื้นที่และสถานการ์ณต่างๆ เช่นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง พื้นที่ทุ่งหญ้าชายฝั่ง พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่หาดเลนเป็นต้น
E-mail:  winmaung.mangrove@gmail.com

Dr. Toh Aung, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูป่าชายเลนสำเร็จการศึกษาจาก Yokohama National University, Japan.
E-mail:  tohaung02@gmail.com

Dr. Aung Myatsan, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูป่าชายเลนสำเร็จการศึกษาจาก the University, of Germany.
E-mail: aungmyatsan@worldview.foundation

Dr. Htay Aung, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนดินของพื้นที่ป่าชายเลน และการอนุรักษ์ทุ่งหญ้าทะเลเพื่อคาร์บอนเครดิต สำเร็จการศึกษาจาก Hawaii Universityใ
E-mail:  htayaungpathein@gmail.com

Dr. Kygo Motohiko

ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในการฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นที่ปรึกษาและผู้ได้รับรางวัล Environmental Prize จาก WIF
E-mail:  kygomotohigo@worldview.foundation

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อพัฒนาและการศึกษาทางไกล

Sven Ake Bjorke

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Agder University, Norway, เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรียนรู้ตามระบบทางไกล มีประสบการณ์ Pedagogical Development Center (PULS), Centre for Development Studies และเป็นผู้จัดการด้านสารสนเทศที่ UNEP/GRID-Arendal เป็นเวลาหลายปี มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กับนานาประเทศ (IPCC) และ UNEP ในเรื่อง Climate Change
E-mail:  akebjoerke@gmail.com

Max Hansson

ศาสตราจารย์จาก Karlstad University, Sweden a เชี่ยวชาญการสร้างหลักสูตรศึกษาเรียนรู้ด้าน climate change and natural solutions.
E-mail:  max.hanssen@kau.se

Pongtada Suriya

อดีตผู้อำนวยการ WIF Thailand จบจากคณะเกษตรศาสตร์ Chiang Mai University. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อพัฒนา และทำหน้าที่ Web master & graphic design of Worldview Mangrove Virtual University. 
E-mail:  pongtada@worldview.foundation