สวัสดีครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรเรียนรู้ฟื้นฟูป่าชายเลน
ที่นี่
WORLDVIEW
Mangrove Virtual University

ความรู้ในวิถีธรรมชาติเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้เรียนต้อง ลงทะเบียน และ เข้าสู่ระบบ เพื่อเรียนตามหลักสูตร

คำนำ

ขอทำความเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งนี้มิได้ประกอบไปด้วยอาคารเรียน ห้องสมุดที่ใหญ่โต และหลักสูตรเพื่อการเพิ่มพูนวิทยฐานะวิชาชีพชั้นสูงแต่อย่างใด ที่นี่คือแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกลที่มีวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการถ่ายทอดความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศโลกที่ดำรงอยู่

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจทุกคนโดยไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา ไม่ว่าจะท่านจะเป็นชาวบ้าน สมาชิกชุมชนในชนบท โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่ง เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาภาคเอกขน และองค์การบริหารท้องถิ่นระดับต่างๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการที่ใส่ใจต่อปัญหาโลกร้อน

การนำวิธีธรรมชาติมาแก้ปัญหาลดสภาวะโลกร้อนและปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วทั่วโลกอาทิการปลูกต้นไม้และการปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ถูกทำลายลงนับเป็นจำนวนหลายล้านไร่

หลายปีที่ผ่านมา จะมีผู้เสียชีวิตนับล้านคนจากภัยพิบัติน้ำท่วม ความแห้งแล้ง และลมพายุต่างๆที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปรากฎการณเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นความหวังที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือพวกเราทุกคน ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการแห่งหายนะนี้ ด้วยการฟื้นคืนพื้นที่ป่าทุกชนิดให้กลับมามีชีวิต

เรามีเป้าหมายที่จะระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูป่าชายเลนที่กำลังถูกทำลาย และเราคาดหวังว่าผู้ลงทะเบียนเรียนและผ่านหลักสูตรเรียนรู้จำนวนหลายพันคน จะเป็นความหวังให้เกิดความร่วมมือช่วยกันทำงานเพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโลกของเรา โลกหนึ่งเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ทุกคนสามารถแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในรูปแบบที่ปฎิบัติได้ง่าย ใช้งบประมาณน้อยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์ในการฟื้นฟูป่าชายเลนนานถึง 10 ปี นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้เรียนหลายหมื่นหลายพันคน ร่วมปฎิบัติการลดโลกร้อนและต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

มกราคม พ.ศ. 2566
อาร์เน่ ฟจอร์ทอฟ
เลขาธิการเวิร์ลวิวอินเตอร์เนชั่นแนลฟาวเดชั่น